Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van WFC - F o t o en D r o n e Forum - - Fotografie met beoordeling - -, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. PRIVACY_POLICY
  Dit beleid legt in detail uit hoe “WFC FotoForum” samen met zijn verbonden diensten en bedrijven (hierna “wij”, “ons”, “onze”, “WFC FotoForum”, “%2$s”) en phpBB (hierna “zij”, “hun”, “zijn”, “phpBB software”, “www.phpBB.com”, “www.phpBBservice.nl”, “phpBB Groep”, “phpBB Teams”) de informatie die wordt verzameld gedurende een bezoek aan dit forum wordt gebruikt (hierna “uw informatie”).

  Uw informatie wordt op twee manieren verzameld. De eerste manier is door het gebruik van zogenaamde cookies. De phpBB software maakt meerdere cookies aan (kleine tekstbestanden die naar de tijdelijke internetbestanden van uw computer worden gedownload). De eerste twee cookies bevat een identificatienummer (hierna "user-id") en een anonieme sessienummer (hierna "sessie-id"). Deze twee nummers worden automatisch door de phpBB software aan u toegewezen. Een derde cookie zal worden aangemaakt wanneer u onderwerpen hebt gelezen op “WFC FotoForum”. Deze cookie wordt gebruikt om op te slaan welke onderwerpen er zijn gelezen, en verbeterd daarmee uw gebruikerservaring.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paul@vali.be, dan verwijderen wij deze informatie.

  Wij kunnen ook cookies extern aanmaken aan de phpBB software wanneer u “WFC FotoForum” doorzoekt, Hoewel dit buiten dit document valt omdat dit geen betrekking heeft op de paginas die aangemaakt wordt door de phpBB software.
  De tweede manier is waarin wij uw informatie verzamelen is door wat u aan ons verstuurd. Dit kan zijn, en is niet beperkt naar: het plaatsen als een anonieme gebruiker (hierna “anonieme berichten”), registreren op “WFC FotoForum” (hierna “uw account”) en berichten die verstuurt zijn na uw registratie en wanneer u bent aangemeld (hierna “uw berichten”).

  Uw account bevat minstens een unieke identificeerbare naam (hierna “uw gebruikersnaam”), een persoonlijk wachtwoord om te kunnen aanmelden op uw account (hierna “uw wachtwoord”) en een persoonlijk, geldige e-mailadres (hierna “uw e-mail”). Uw informatie voor uw account op “WFC FotoForum” is beveiligd door gegevensbeschermingswetgeving dat geldt in het land waar dit forum gehost is. Enige informatie naast uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en uw e-mailadres dat vereist is gedurend het registratieproces op “WFC FotoForum” is niet vereist maar is optioneel. U heeft de optie welke informatie in uw account openbaar kan worden weergegeven. Verder heeft u ook de mogelijkheid, om in te stellen of u de e-mails die automatisch worden gemaakt door de phpBB software wilt ontvangen.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  WFC Fotoforum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via paul@vali.be Je wachtwoord is versleuteld (en kan niet worden ontsleuteld), waardoor het op een veilige manier is opgeslagen. Desondanks is het niet aan te raden dat je hetzelfde wachtwoord gebruikt op diverse websites. Je wachtwoord is het middel waarmee je op je account op “WFC Fotoforum” kan aanmelden, bewaar het dus veilig en geef het op geen enkele manier aan iemand van “WFC Fotoforum”, phpBB of een andere derde partij. Als je het wachtwoord van je account bent vergeten, kun je de “Ik ben mijn wachtwoord vergeten”-optie gebruiken bij het aanmeldvenster. Dit proces vereist dat je de gebruikersnaam en e-mailadres opgeeft van je gebruikersaccount, waarna de phpBB-software een nieuw wachtwoord zal genereren en zal opsturen naar het e-mailadres, zodat je opnieuw kunt aanmelden.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  WFC Fotoforum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WFC Fotoforum) tussen zit. WFC Fotoforum gebruikt de volgende computerprogrammas of -systemen: geen

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  WFC Fotoforum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Zolang men lid is en/of het forum actief Personalia > Bewaartermijn > Zolang men lid is en/of het forum actief

  Delen van persoonsgegevens met derden
  WFC Fotoforum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  WFC Fotoforum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
  Je informatie wordt op twee manieren verzameld. De eerste manier is door het gebruik van zogenaamde cookies. De phpBB-software maakt meerdere cookies aan (kleine tekstbestanden die naar de tijdelijke internetbestanden van uw computer worden gedownload). De eerste twee cookies bevatten een identificatienummer (hierna “user-id”) en een anoniem sessienummer (hierna “session-id”). Deze twee nummers worden automatisch door de phpBB-software aan je toegewezen. Een derde cookie zal worden aangemaakt wanneer je onderwerpen hebt gelezen op “WFC Fotoforum”. Deze cookie wordt gebruikt om op te slaan welke onderwerpen gelezen zijn en verbetert daarmee je gebruikerservaring.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je account bevat minstens een unieke identificeerbare naam (hierna “je gebruikersnaam”), een persoonlijk wachtwoord om te kunnen aanmelden op je account (hierna “je wachtwoord”) en een persoonlijk, geldig e-mailadres (hierna “je e-mail”). Je informatie voor je account op “WFC Fotoforum” is beveiligd door de gegevensbeschermingswetgeving die geldt in het land waar dit forum gehost wordt. Als informatie naast je gebruikersnaam, je wachtwoord en je e-mailadres die vereist is bij het registratieproces op “WFC Fotoforum” is of vereist, of optioneel. Je altijd hebt de mogelijkheid te bepalen welke informatie van je account openbaar wordt weergegeven. Verder heb je ook de mogelijkheid, om in te stellen of je de e-mails die automatisch worden gemaakt door de phpBB-software wilt ontvangen.

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar paul@vali.be.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WFC Fotoforum zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
  WFC Fotoforum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  WFC Fotoforum, gevestigd aan Cammaersdreef 11 B-2860 Sint Katelijne Waver, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens: https://www.vali.be Cammaersdreef 11 B-2860 Sint Katelijne Waver +32473316043
  paul van lint is de Functionaris Gegevensbescherming van WFC Fotoforum NIEUW Hij/zij is te bereiken via paul@vali.be
  Persoonsgegevens die wij verwerken WFC Fotoforum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geboortedatum - Land - E-mailadres - IP-adres - Gegevens over jouw activiteiten op onze website #